Regulamin konkursu na Faceboku i Instagramie

Przez Administrator
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Katarzyna Michalak.

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które do godz.
23:59 napiszą pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod 
postem konkursowym Wyłonienie Laureata/ów odbędzie poprzez wybranie 
najciekawszej odpowiedzi. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone pod postem konkursowym. Laureat jest zobowiązany do zgłoszenia danych adresowych do Anny Nowak, koordynatorki na adres: anianowak.koordynator@wp.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
4. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

5. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie 
danych osobowych takich jak imię i nazwisko przez Organizatora konkursu.

6. Wygranej nie można zamieniać na równowartość pieniężną, ani
przenosić jej na osoby trzecie. Laureat odpowiada za dostarczenie prawidłowych 
danych do wysyłki i odebranie nagrody od kuriera czy z placówki 
pocztowej. W przypadku braku danych czy braku odbioru Nagrody, 
Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania Nagrody.

7. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych adresowych w 
terminie 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku 
nagroda przechodzi na własność Organizatora. Wysyłka nagrody możliwa 
jest jedynie na terytorium Polski, przy czym koszty wysyłki ponosi 
Organizator.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy Organizatora, 
osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz 
osoby najbliższe wszystkich wyżej wymienionych osób.

9. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Katarzynę 
Michalak w celach wyłącznie związanych z organizacją Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997
r).

10. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady 
zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
advanced-floating-content-close-btn

Ebooki moich książek kupisz tutaj:

Sprawdź ->